Генерално консулство на Русия в Русе (Република България)
(+359 82) 82 22 52
/
bg ru

Деца с отказ от гражданство на РФ

Заявление за отказ от гражданство на Руската Федерация на дете заедно с двамата родители, заедно с единия  или с единствения родител (според част втора от чл.24 и част пета от чл. 25 на закона „За гражданство на Руската Федерация”) се подава на бланка-заявление за отказ на родителя от гражданство на Руската Федерация.
В този случай заедно със 
заявлението на родителя се представят и следните документи:

 • Удостоверение за раждане на детето. Ако удостоверение за раждане е издадено от българските власти, трябва да се представи преведено на руски език в печатен вид;;
 • Руски паспорт на детето (ако има такъв);
 • Документ от упълномощен орган на чуждата държава, че детето има друго гражданство или потвърждение, че детето ще получи такова, в случай, че се откаже от гражданство на Руската федерация;
 • Съгласие на детето, ако е на възраст от 14 до 18 години да се прекрати гражданството му в Руската Федерация. Такова съгласие се дава в писмен вид, в свободен текст;
 • При отказ от гражданство на Руската Федерация на единия от родителите, имащ такова, се представя и съгласието на другия родител, който запазва своето гражданство на Руската Федерация за отказ на детето от гражданство на Руската Федерация.  Такова съгласие се дава в писмен вид в свободен текст. При наличието на други обстоятелства вместо съгласие на другия родител се представя съдебно решение, признаващо този родител за починал или безследно изчезнал, или за лишен от родителски права, или смъртен акт на родителя, или писмено удостоверение от заявителя, че няма сведения за местонахождението на другия родител, или документ, потвърждаващ, че заявителят е самотна майка;

Заявлението се подава лично от заявителя.
Всички документи, представени заедно със заявлението, които не са на руски език, трябва да бъдат преведени на руски.
Заявлението се счита за прието за разглеждане от деня, в който заявителят е представил всички необходими и надлежно оформени документи, лично подписани и с посочена дата.
Срокът за разглеждане на заявлението и за вземане на решение по него е до 6 (шест) месеца от деня, в който заявителят е представил всички необходими и надлежно оформени документи.


При отказ на дете от гражданство на Руската Федерация, ако единият родител е с гражданство на Руската Федерация, а другият е чужд гражданин, или ако единственият родител е чужд гражданин, то според (част трета от чл. 19 на Федералния закон „За гражданство на Руската Федерация”) се представят следните документи:

 • Заявление от двамата родители или от единствения родител. Заявлението от родителите се подписва и от двамата родители;
 • Три снимки размер 3 х 4 см ( за деца над 6 години);
 • Удостоверение за раждане на детето. Ако удостоверение за раждане е издадено от българските власти, трябва да се представи преведено на руски език в печатен вид;
 • Руският паспорт на детето (ако има такъв);
 • Документ от упълномощен орган на чуждата държава, че детето има друго гражданство или потвърждение, че предоставя на детето друго гражданство, в случай, че се откаже от гражданство на Руската Федерация. Документът се представя преведен на руски език в печатен вид;
 • Съгласие на детето, ако е на възраст от 14 до 18 години да се прекрати гражданството му в Руската Федерация. Такова съгласие се дава в писмен вид, в свободен текст.

Заявлението се подава лично от заявителя.
Всички документи, представени заедно със заявлението, които не са на руски език, трябва да бъдат преведени на руски.
Заявлението се счита за прието за разглеждане от деня, в който заявителят е представил всички необходими и надлежно оформени документи, лично подписани и с посочена дата.
Срокът за разглеждане на заявленията за гражданство и за вземане на решение по тях е до 6 (шест) месеца от деня, в който заявителят е представил всички необходими и надлежно оформени.

За отказ на дете от гражданство на Руската Федерация по общия ред, ако то е осиновено от чужди граждани или от чужд гражданин (според част първа на чл. 26 от Федералния закон „За гражданство на Руската Федерация”), се представят следните документи:

 • Заявление от двамата осиновители или от единствения осиновител. Заявлението на осиновителите се подписва и от двамата осиновители;
 • Документ за осиновяване;
 • Три снимки размер 3 х 4 см (за деца над 6 години);
 • Удостоверение за раждане на детето. Ако удостоверение за раждане е издадено от българските власти, трябва да се преведено на руски език в печатен вид;
 • Руският паспорт на детето (ако има такъв);
 • Документ от упълномощен орган на чуждата държава, че детето има друго гражданство или потвърждение, че предоставя на детето друго гражданство, в случай, че се откаже от гражданство на Руската Федерация. Документът се представя преведен на руски език в печатен вид;
 • Съгласие на детето, ако е на възраст от 14 до 18 години да се прекрати гражданството му в Руската Федерация. Такова съгласие се дава в писмен вид, в свободен текст;

Заявлението се подава лично от заявителя. Всички документи, представени заедно със заявлението, които не са на руски език, трябва да бъдат преведени на руски.

Заявлението се счита за прието за разглеждане от деня, в който заявителят е представил всички необходими и надлежно оформени документи, лично подписани и с посочена дата.

Срокът за разглеждане на заявленията за гражданство и за вземане на решение по тях е до 6 (шест) месеца от деня, в който заявителят е представил всички необходими и надлежно оформени.