Генерално консулство на Русия в Русе (Република България)
(+359 82) 82 22 52
/
bg ru

Регистрация на раждане

Родителите (или единият от родителите) заявява за раждането на дете устно или в писмен вид в консулското учреждение на района, в който е родено детето или по местоживеене на родителите (на единия родител) в срок до един месец от раждането на детето. Пропускането на установения срок не може да служи като основание за отказ от регистриране на раждането.

При държавната регистрация, за да се оформи запис на акта за раждане пред консула трябва да се представят следните документи:

Документ (формуляр) от здравното заведение, в което е протекло раждането;

    или документ (формуляр) от здравното заведение, чийто лекар е оказвал медицинска помощ по време на раждането или към което се е обърнала майката сред раждането, или от лице с частна медицинска практика, ако раждането не е преминало в здравно заведение;

    или нотариално заверено заявление на лице, присъствало на раждането, ако то не е протекло в медицинско заведение и не е оказвана лекарска помощ;

    или съдебно решение, потвърждаващо факта на раждане, ако липсва документ (формуляр) за раждането на детето. Регистрация на раждането на дете, достигнало възраст една година и повече, се извършва въз основа на документ (формуляр) за преминало раждане, издаден от медицинско заведение или частнопрактикуващ лекар, а при отсъствието на такъв документ – въз основа на съдебно решение, потвърждаващо факта на раждане (свидетелските показания в този случай не са основание за държавна регистрация на раждането на детето);

    документи, удостоверяващи личността на родителите;

    документ, установяващ бащинството при записа на акта за раждане (свидетелство за сключен брак между родителите, съдебно решение, установяващо бащинството, съвместно заявление от родителите, установяващо бащинството, Ако бащинството се установява и регистрира едновременно с държавната регистрация на раждането на детето- заявление от неомъжената майка, ако бащинството на детето не е установено).

Фамилията на детето се записва по фамилията на родителите. При различни фамилии на родителите, детето се записва с фамилията на майката или на бащата по взаимно съгласие на родителите. Името на детето се записва според съгласието на родителите. Бащиното име се записва по името на бащата. Ако майката не е омъжена и бащата е неизвестен, детето се записва с фамилията на майката, името – според желанието на майката, а бащиното – по името на лицето, посочено като баща в акта за раждане според заявлението на майката. При желание от страна на неомъжената майка, ако в документа за раждане не са вписани данни за бащата, то бащиното име на детето се записва по указания на майката.

Ако детето е родено в брак между руски гражданин и чужденец, то вместо Заявление за раждане, се подава Заявление за избор на руско гражданство, подписано от двамата родители и нотариално заверено. Ако единият родител е гражданин на Русия, а другият е лице без гражданство, в този случай детето се явява гражданин на Русия, дори ако вторият родител не е съгласен. 

Ако майката не е омъжена, по нейно съгласие сведения за бащата в акта за раждане на детето могат да не се записват.

Детето се записва в паспорта само на единия родител.

Срокът за издаване е една седмица, консулска такса не се взима.