Генерално консулство на Русия в Русе (Република България)
(+359 82) 82 22 52
/
bg ru

История на дипломатическите отношения

Дипломатическите отношения между Русия и България

За начало на дипломатическите отношения между Русия и България се смята 7 юли 1879 г.

В историческите архиви няма формален акт за установяването на дипломатическите отношения между двете страни след Руско-турската война 1877-1878 г. и Освобождението на България от османско робство. Известно е обаче, че с Височайша заповед №11 от 13/25 септември 1878 г. на МВнР на Русия статският съветник А.П.Давидов е «назначен за дипломатически агент и генерален консул в България (18 август) и за отлична служба е произведен в действителен статски съветник (7 септември)».

През 1886 г. във връзка с Източната криза дипломатическите отношения между Русия и България са прекъснати. Възстановени са отново през 1896 г.

През 1915 г. по време на Първата световна война, в която България участва на страната на Тройния съюз, дипломатическите отношения са прекъснати отново.

Установените съгласно Брест-Литовския договор (от 3 март 1918 г.) дипломатически отношения фактически не се реализират, въпреки че ръководителят на специалната мисия на България С.Чапрашиков известно време се намира в РСФСР и успява да връчи акредитивните си писма на Я.М.Свердлов. На 13 ноември 1918 година съгласно решението на ВЦИК Брестският договор и всички спогодби, произтичащи от него, са анулирани.

Дипломатическите отношения между СССР и България са установени отново през 1934 г. на равнище мисии (с размяна на телеграми между министъра на външните работи на България и народния комисар на външните работи на СССР от 11 и 23 юли 1934г.).

На 5 септември 1944 г. във връзка с това, че по време на Втората световна война България е съюзник на фашистка Германия, правителството на СССР с нота уведомява българското правителство за прекъсване на дипломатическите отношения и обявяване на война.

Дипломатическите отношения са възстановени след размяната на писма между заместник председателя на Съюзната контролна комисия в България и председателя на Министерския съвет на България от 14 и 16 август 1945 г.

На 6 януари 1948 г. е постигнато споразумение за преобразуването на мисиите в посолства.

На 23 октомври 1991 г. в Москва е подписан Протокол за установяване на дипломатически отношения между РСФСР и България. Обаче споразуменията, произтичащи от Протокола, не получават развитие. Страните не си разменят дипломатически представителства, а интересите на Русия в България са представлявани от Посолството на СССР.

През декември 1991 г. Посолството на СССР е преобразувано в Посолство на Русия.

Руските дипломатически представители в България                                                                                      

1. Александр Петрович Давыдов-1879-1880
2. Алексей Михайлович Кумани-1880
3. Михаил Александрович Хитрово-1881-1882
4. Александр Ионин*-1883-1884
5. Александр Иванович Кояндер-1884-1885
6. Николай Каульбарс*-1886
7. Николай Валерьевич Чарыков-1896-1897
8. Георгий Петрович Бахметев-1897-1905
9. Андрей Николаевич Щеглов-1906-1907
10. Дмитрий Константинович Курило-Сементовский-1907-1911
11. Анатолий Васильевич Неклюдов-1911-1913
12. Александр Александрович Савинский-1914-1915
13. Федор Федорович Раскольников-1934-1938
14. Анатолий Иосифович Лаврентьев-1939-1940
15. Александр Андреевич Лаврищев-1940-1944
16. Степан Павлович Кирсанов-1945-1948
17. Михаил Федорович Бодров-1948-1954
18. Юрий Кондратьевич Приходов-1954-1960
19. Георгий Аполлинарьевич Денисов-1960-1963
20. Николай Николаевич Органов-1963-1967
21. Александр Михайлович Пузанов-1967-1972
22. Владимир Николаевич Базовский-1972-1979
23. Никита Павлович Толубеев-1979-1983
24. Леонид Иванович Греков-1983-1988
25. Виктор Васильевич Шарапов-1988-1992
26. Александр Алексеевич Авдеев-1992-1996
27. Леонид Владимирович Керестеджиянц-1997-2000
28. Владимир Геннадиевич Титов-2000-2004
29. Анатолий Викторович Потапов-2004-2008
30. Юрий Николаевич Исаков-2008-2016
31. Анатолий Анатольевич Макаров-2016

 ------------------------------------------

* Ръководител е на специална мисия, но не е назначен като дипломатически агент или консул.