Генерално консулство на Русия в Русе (Република България)
(+359 82) 82 22 52
/
bg ru

Сътрудничество в областта на икономиката

Руско-българските търговско-икономически отношения

Русия запазва място на един от основните търговски партньори на България (5-то място по обема на двустранния търговски оборот, 2-ро място по обема на внос в България, 10-то място по износ от България). По данните на Националния статистически институт на Република България през 2016 г. обемът на двустранната търговия се намали с 25,7% (до 2,7 млрд евро), при това износът на стоки в Русия стана по-малък с 1,3% (343 млн евро), а вносът на стоки в България се намали с 27,2% (2,3 млрд евро). Търговското салдото състави 1,9 млрд евро и е положително за Русия.

Структурата на руския внос в България е следната: 88% - енергоресурси, 2,5% - техника и оборудване, 2,2% - алуминий и изделия от него. Руският износ от България съставят предимно техника и оборудване (31,3%), фармацевтична продукция (28,8%), стъкло и изделия от него (3,3%).

По данните на Банка на Русия обемът на преките натрупани руски инвестици в икономиката на България към 1 януари 2017 г. състави 3,25 млрд щатски доллара (през 2016 г. – 41 млн щ.д.). Основните отрасли на българската икономика, в които постъпват руските инвестиции, са недвижими имоти (43,6%), търговия (11,8%), хотелски бизнес и ресторанти (11,2%), строителство (10,9%).

Най-големите инвестиции бяха насочени за развитие на петролната рафинерия «Лукойл Нефтохим Бургас», който принадлежи на руската петролна компания «Лукойл» (започвайки от 1999 г. – почти 3 млрд щ.д.). През 2012-2015 г. компания «Лукойл» инвестира 1,5 млрд щ.д. в изграждане на нефтопреработващия завод в Бургас на високотехнологичен комплекс за преработване на тежки петролни отпадъци (худрон), което би позволило да се увеличи дълбочината на преработването на нефт от 74 до 92 на сто.

В продължение на последно десетилетие енергийната сфера е една от най-важните приоритети в руско-българското сътрудничество. В газовата сфера на 3 юни т.г. в колуарите на Петербургския международен икономически форум председател на ПАО «Газпром» А.Б.Милер и министърът на енергетиката на Република България Т.Петкова подписаха «пътна карта» за проучване на възможностите на по-нататъшното развиване на газопреносната мрежа на България с оглед на правилата на ЕС.

В областта на ядрената енергетика съществува потенциал на реализация от руски компании на проекта по удължаване на срока на експлуатацията на 5-ти енергиен блок на АЕЦ «Козлодуй» с 30 години до 2047 г. (съответното споразумение беше подписано през октомври 2016 г.). Тази година аналогични работи бяха започнати на 6-ти енергиен блок на атомната централа.

В момента българското ръководство проучва въпрос за евентуално рестартиране на строежа на АЕЦ «Белене» в България при съдействие на Русия (през семптеври т.г. се очаква доклад на Българската академия на науките за целесъобразността на изграждането на тази централа).

Успешно се развива сътрудничеството в областта на туризма. Броят на руските туристи в България през 2016 г. се увеличи с 20% и състави около 600 хил. души.

Важен механизъм за решаване на съществуващи въпроси в търговско-икономическия блок на двустранните отношения е Междуправителствена комисия по икономическото и научно-техническото сътрудничество. Последното й XV-то заседание се състоя през януари 2016 г. в София, а междусесионната среща на съпредседателите й се проведе през септември 2016 г. във Варна. Поредното XVI-то заседание на Междуправителствена комисия е планирано за ноември т.г. в Москва.