Генерално консулство на Русия в Русе (Република България)
(+359 82) 82 22 52
/
bg ru

Хуманитарно сътрудничество

Русия и България са неразривно свързани помежду си с културно-исторически и духовни връзки, които представляват траен фундамент за по-нататъшното развиване на междудържавните отношения.

Целият комплекс на двустранното хуманитарно взаимодействие се реализира въз основа на междуправителствено споразумение за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката от 1993 г. Според него всеки три години се приемат междуправителствени програми за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката, които определят конкретни насоки на работа.

Руската култура е доста популярна в България. Гастроли на руски музикални, хореографски и театрални колективи и изпълнители, организирани при подкрепа на Посолството, имат голям успех и неизменно събират пълни зали. Българската публика много се интересува от съвременно и класическо художествено изкуство на Русия.

Сътрудничество в научната и образователната сфери между нашите държави се развива въз основа на междуминистерските споразумения от 1995 г. и 2010 г., а също така на споразуменията между Руската академия на науките и Българската академия на науките за научно сътрудничество от 1994 г. и за научно сътрудничество в областта на фундаментални космически изследования от 2002 г.

Продължава и успешно взаимодействие между Русия и България в рамките на Обединения институт на ядрените изследования. Забележително научно събитие за двете страни е всякогодишно участие на руските изследователски организации и високотехнологически предприятия в Международен технически панаир в Пловдив.

Въз основа на междууниверситетските споразумения активно се развива академически обмен между руски и български висши учебни заведения. Отделна значима насока на работата е прием на български граждани и живеещи тук сънародници на обучение в руските вузове за сметка на федералния бюджет. В частност, през 2016/2017 г. в Русия са заминали да следват повече от 280 абитуриенти от България.

Постигнати са положителни резултати в популяризиране и укрепване на позициите на руски език в България, който остава втори по разпространенност чуждестранен език в тукашните учебни заведения. В страната е разгърната широка мрежа от центрове и кабинети на фонда «Руски мир» с обширни библиотеки и бази мултимедийни ресурси по различни тематики. Оказва се подкрепа на българските русисти в повишаване на професионалната им квалификация.

Разширяват се контакти в областта на спорта, регламентирани от междуминистерското споразумение за сътрудничество в областта на спорта от 2012 г. и от меморандума за сътрудничество между Олимпийския комитет на Русия и Българския олимпийски комитет от 2015 г.

Сериозен тласък на укрепване на традиционно топли отношения между нашите държави придава съвместно отбелязване на юбилейните дати от общата история на Русия и България. С неизменно участие на български граждани и сънародници, живеещи в България, в страната всяка година се празнува Денят на Победата. Руснаците, на своя ред, грижливо и душевно се отнасят към Националния празник на България – Деня за Освобождение на страната от османското иго (3 март).