ВНИМАНИЕ!!!

За подаване на документи за издаване на руска виза препоръчваме да се обърнете към Визовия център, намиращ се на адрес: г. Русе, ул. Солун, 45, електронен адрес в мрежата на Интернет:  www.vhs-bulgaria.com.

Визовият център е открит с цел повишаване качеството на обслужване на чужди граждани и лица без гражданство, кандидатстващи за получаване на входна виза за Руската Федерация, ускоряване и опростяване на процедурата по издаването й, създаване на максимално комфортни условия за заявителите. На територията на България също така работят визови центрове в градовете Варна и София.

Визовите центрове са официално упълномощени да приемат, обработват и предават за разглеждане в дипломатическите представителства и консулските учреждения на Руската Федерация документи за издаване на визи, включително да събират необходимите консулски такси от физически лица, фирми и организации (включително от туристически агенции), а също така да предават паспортите с готовите визи. Служителите на визовите центрове консултират заявителите по въпроси, свързани с попълването на визовата анкета, необходимия комплект документи за издаването на виза, за реда и срока на получаването й и т.н.

Окончателното решение за издаване или за отказ на виза се взема непосредствено от руските дипломатически представителства и консулските задгранични учреждения.

Чуждестранен гражданин има право да подава документи непосредствено в руско дипломатическо представителство или в консулско задгранично учреждение, в случай, че кандидатства за виза за себе си или за близък роднина (всеки работен ден от 10 до 11,30 ч.), но това може да бъде направено само след предварително записване на сайта Консулски отдел . Освен в тези случаи, услугите на визовия център могат да бъдат заобиколени, когато се приемат документи за издаване на виза по молба от МВнР на България ( вкл. за гости на работещи в Русия служители на български дипломатически представителства и консулски задгранични учреждения), а също така за членове на официални делегации на РБ, заминаващи за РФ по покана на руските органи на държавната власт.

Всички фирми и организации, включително туристическите агенции и други фирми-посредници, занимаващи се с оформянето на руски визи за свои клиенти (независимо от целта на пътуването им до Русия), са длъжни да подават документите за издаване на руски визи във визовите центрове.

За извършваните услуги, визовият център взема фиксирана такса за обслужване в размер на 50 български лева (допълнително към консулската такса, установена в съответствие с действащите тарифни указания).