Генерално консулство на Русия в Русе (Република България)
(+359 82) 82 22 52
/
bg ru
Днес

Ученически конкурс за рисунка «Велика Победа»

Правила за провеждане на ученически конкурс за рисунка на тема «Велика Победа», посветен на 75-та годишнина от Победата във Великата Отечествена война


1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящи общи условия за провеждане на конкурса «Велика Победа» (за краткост – общи условия, конкурс) установява ред и условия за организация и провеждане на Конкурса.

1.2. Цели на конкурса:

- повишаване на познавателния интерес към историята на Великата Отечествена война;

- съхраняване на паметта за събитията от Великата Отечествена война;

- стимулиране на развитието на децата и тийнейджърите способностите към художествено творчество.

1.3. Организаторът на конкурса: ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО НА РУСИЯ В ГРАД РУСЕ

2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

2.1. До участието в конкурса се допускат учениците от различен тип училища.

2.2. Конкурсът се провежда в две групи: първа група – от 5 до 8 клас; втора група – от 9 до 12 клас.

2.3. В конкурса участват само индивидуално направени рисунки. Колективни творби не се допускат до конкурса.

2.4. Във всяка група се осъществява подбор на най-добрите творби.

2.5. Един участник може да предостави за конкурса не повече от една творба.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА РИСУНКА

3.1. До участие в конкурса се допускат творбите, които отговарят на зададената тема, която е посветена на 75 години от Победата във Великата Отечествена война 1941-1945 години – «Велика Победа», а също така илюстриращи уважение към ветераните от войната и трудещите се в тила.

3.2. Рисунките трябва да са на лист формат А4.

3.3. Творбата трябва да бъде съпроводена с молба за участие в конкурса, която да съдържа следната информация: фамилия, име, презиме на участника в конкурса (без съкращения); дата на раждане; наименование и адрес на образователно (социално) учебно заведение и клас; телефон за връзка и e-mail. Събираните лични и контактни данни ще бъдат използвани единствено за нуждите на провеждането на конкурса и няма да бъдат предоставяни на външни лица и организации. С молбата се изпраща и декларация-съгласие от родител/наставник на непълнолетното дете или съгласие на пълнолетен участник за предоставяне право на организаторите да ползват тези данни в рамките на конкурса, за предоставяне на авторски права за публикуване на творбата, съгласие за заснемане на детето на тържество за награждаване и излъчване в СМИ.

3.4. Творбите не отговарящите на изискванията няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.

4. ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

4.1. Творбите се приемат за участие в конкурса от 20 март до 20 април 2020 г. Творбите за участие получени след посочения срок няма да се разглеждат.

4.2. Творбите се оценяват в период от 21 април до 25 април 2020 г.

4.3. Обобщаване на резултатите на конкурса – 26 април 2020 г.

4.4. Награждаване на победителите и призьорите – 29 април 2020 г. в тържествена обстановка в сградата на Генералното консулство на Русия в гр. Русе заедно с родителите. Комисията има право да промени дата за обявяването на резултатите от конкурса и дата на награждаването.

5. КОНКУРСНА КОМИСИЯ

5.1. Във връзка с организиране и провеждане на Конкурса се създава Конкурсна комисия, която включва:

- председател – Генерален консул на Русия в гр. Русе – Андрей Громов

- членове на комисията: дипломатическият състав на Генералното консулство на Русия в гр. Русе

5.2. Конкурсна комисия:

- разглежда предоствяните творби и определя най-добрите;

- избира количество печеливши и призьори в конкурса;

- взема решение за отказване от участие в конкурса;

- организира награждаването на печеливши и призьори.

6. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ОБОБЩАВАНЕ НА КОНКУРСА

6.1. Конкурсът се провежда в задочна форма.

6.2. За участие в конкурса сканирана творбата заедно с молбата за участие и съгласието на родителя/наставника (съгласно т. 3.3 от условията) се изпраща в Генералното консулство на Русия в гр. Русе с уточнение «За конкурса» по електронен начин на адрес: consruse@mid.ru

6.3. Рецензиите на творбите не се огласяват.

6.4. Всяка творба се оценява от конкурсна комисия.

6.5. Определяне на печеливши в конкурса във всяка група от конкурсна комисия е съгласно 10 точкова система.

6.6. Печеливши в конкурса се смятат участници чиито творби са на I място след оценяването на конкурсна комисия; призьорите – участниците чиито творби са на II и III място.

6.7. Конкурсна комисия може да приеме решение за отмяна на конкурса при отсъствие на желаещи или при получаване на 2 или по малко конкурсни творби в съответстваща група.

6.8. Печелившите и призьорите получават награди. На всички участващи в конкурса се изпращат свидетелства за участие.

6.9. Печелившите творби и творбите на призьорите, а също така отделни най-хубавите рисунки, които не са сред печелившите ще бъдат публикувани на официалния акаунт на Генералното консулство на Русия в гр. Русе във Фейсбук с посочените имена и възрастта на автора. Освен това, творбите ще бъдат закачени на щанда пред входа на Генералното консулство.